Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο ΚρωπίαςΟ ∆ήµαρχος Κρωπίας ανακοινωνει την πρόσληψη οκτώ (08) ατόµων κλάδου ΥΕ διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι θα εργαστούν για την ανάπλαση και δηµιουργία
πρόσθετων δραστηριοτήτων στις παιδικές χαρές του και στο ∆ηµοτικό θεατράκι του ∆ήµου Κρωπίας και µε τις εξής ειδικότητες :

ΥΕ Βοηθών ελαιοχρωµατιστών, ένα (1) άτοµο,
ΥΕ Βοηθών οικοδόµων, τρία (3) άτοµα,
ΥΕ Βοηθών ξυλουργών, δύο (2) άτοµα,
ΥΕ Βοηθών αλουµινάδων, δύο (2) άτοµα, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών (µέσα σε συνολικό διάστηµα 12 µηνών), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ∆/νσης Περιβάλλοντος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, στο ∆ηµαρχείο Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Βας. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19400, Νοµού Αττικής, και συγκεκριµένα στο ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ στον αρµόδιο υπάλληλο κο. Μαρκαριάν Κάρολο ή στη κα. Σωφρόνη Καλοµοίρα (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου Κρωπίας , δηλαδή έως και τη Πέµπτη 30/11 / 2017.

Προκήρυξη