Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 71 ατόμων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής


Το Ν.Π.Δ.∆. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) ανακοινωνει την πρόσληψη έως εβδομήντα ενός
(71) ατόμων ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά-χοροί-θέατρο-μοντέρνες τέχνες) με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 – FAX:210 60.83.923 λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και των Εργαστηρίων Τέχνης του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., με την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2017-2018 με τις κάτωθι συγκεκριμένες ειδικότητες:

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΟΥ 4
(ΠΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 6
 (ΠΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 3
(ΠΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ 1
(ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ 1
(ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΙ 4
 (ΠΕ) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
 (ΔΕ) ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 1
 (ΤΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
 (ΠΕ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 2
 (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Video Art 1
 (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ 1
 (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ DRUMS-ΚΡΟΥΣΤΩΝ 2
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 4
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΠΑΣΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 3
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΡΝΟΥ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΙΟΛΙΟΥ 3
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ- ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ 2
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ 2
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 2
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 3
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΙΑΝΟΥ-ΑΡΜΟΝΙΟΥ 15
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΠΟΕ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ 1
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία του Οργανισμού (οδός Αιγαίου Πελάγους και Τέρμα Νότου, τηλ. επικοινωνίας : 210-6002223 κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.), από την 23/11/2017 έως και την 28/11/2017. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-6002223, 210-6546488 (για το Ωδείο) και 210-6016626 (για τα Εργαστήρια Τέχνης) καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου (Δημαρχείο: οδός Μεσογείων 415-417), των γραφείων του Οργανισμού (Αιγαίου Πελάγους και Τέρμα Νότου), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής: www.agiaparaskevi.gr.

Προκήρυξη