Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

10 προσλήψεις στο Δήμο Μεγαρέων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο τον μήνα , εργατοτεχνικό
προσωπικό , για την κάλυψη πρόσκαιρων , εποχικών και κατεπειγουσών αναγκών , να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 έως και την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

Ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων θα είναι έως δέκα (10) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : 1. Αίτηση 2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία) 4. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)

Προκήρυξη