Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

20 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Αργους Ορεστικού

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ύστερα από την υπ’ αριθ. 188/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει
εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο και μέχρι είκοσι άτομα για τον Οκτώβριο 2017, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

20 ΥΕ Εργατών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο για όσους έχουν προστατευόμενα μέλη).
Βεβαίωση σπουδών τέκνων (για ενήλικα προστατευόμενα μέλη που σπουδάζουν).
Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, από τις 16/10/2017 έως και τις 18/10/2017 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Άργους Ορεστικού, επί της οδού Διοικητηρίου 35 στο Άργος Ορεστικό.

Προκήρυξη