Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει το κάτωθι προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα ( 9 )
ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων Πυροπροστασίας και συγκεκριμένα:

4 Χειριστές διαμορφωτή γαιών ( Grader ) ( Άδεια χειριστού : Α΄ ΟΜΑΔΑΣ – 3ης Ειδικότητας

5 Οδηγοί (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄ )

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών, υπολογιζόμενες ημερολογιακά, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος (από 26/9/2017 μέχρι και 2/10/2017), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βαβίτσας Χρήστος.

Προκήρυξη