Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 17 ατόμων στο Δήμο Ερμιονίδας

To Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας  ανακοινώνει τη πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών που εδρεύουν στο Δήμο Ερμιονίδας, για το σχολικό έτος 2017-2018, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα επτά (17) ατόμων για τις εξής ανά ειδικότητα:

3 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα 1 ΜΠΑΣΚΕΤ, 1 ΤΕΝΝΙΣ,Ι ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
3 ΜΠΑΣΚΕΤ, 1 ΤΕΝΝΙΣ,Ι ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
2 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Δάσκαλος
1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Παιδαγωγοί (ΦΠΨ)
2 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Παιδαγωγοί (ΦΠΨ)
1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Αγγλικών
1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Γαλλικών
1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Γερμανικών
1 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Θεατρολόγος
1 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Δάσκαλος χορού
1 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Εικαστικών

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 – 16:00) στο γραφείο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας στη διεύθυνση Μελίνα Μερκούρη 11 Κρανίδι – Τηλέφωνο 2754.360.030 και 2754.360.001, φαξ 2754-0-23667, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αν δεν συνυποβληθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αργολίδας ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ερμιονίδας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.ar) ή στο γραφείο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας ή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Προκήρυξη