Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών,  για την κάλυψη εποχικών / παροδικών
αναγκών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΣΟΧ 1/2017). Οι θέσεις είναι: 


2 ΠΕ Αρχειονόμων – Βιβλιοθηκονόμων
1 ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων- Μηχανολόγων Μηχανικών)
1 ΠΕ Πληροφορικής
1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
2 ΔΕ Φυλάκων
1 ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων
1 ΔΕ Τεχνικών Οικοδομικών Εργασιών
1 ΔΕ Υδραυλικών
2 ΥΕ Καθαριστών/τριών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από 02.09.2017 έως και  11.09.2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Λεωφόρος Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή,
Τ.Κ. 11743 – Αθήνα,
(είσοδος επί της  Λεωφ. Συγγρού)

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κου Κωνσταντίνου Κοντογιάννη,(τηλ. επικοινωνίας: 211-1019004, Δευτέρα έως Παρασκευή, Ωρες 10:00 – 15:00)

Την Ανακοίνωση, τα σχετικά Παραρτήματα και το Έντυπο της Αίτησης μπορείτε να τα κατεβάσετε / εκτυπώσετε από εδώ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ