Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

10 προσλήψεις στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης ανακοινωνει οτι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα
Σεπτέμβριο του έτους 2017, συνολικού αριθμού δέκα(10) ατόμων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής, κατ΄ αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

10 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 6/9/2017 έως και 12/9/2017 στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου.

Προκήρυξη