Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

18 προσλήψεις Φυλάκων στο Γ.Ν.Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

18 ΥΕ Φυλάκων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Βασιλίσσης Σοφίας 114, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας (ισόγειο Α΄ Κτιρίου Διοίκησης), υπόψιν κας Ιωάννας Μελανίτου (τηλ. επικοινωνίας 213-2088252).

Αιτησεις εως 4/9

Προκήρυξη