Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

26 θέσεις εργασίας στη Διέυθυνση Δασών Χανίων

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων, που εδρεύει στο Νομό Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ
2 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
4 ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
6 ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΖΩΑ (ΑΓΩΓΙΑΤΕΣ)
5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ, Τ.Κ: 73100 XANIA- ΚΡΗΤΗΣ, υπόψιν κυρίας Μαθιουδάκη Καλλιόπης (τηλ. επικοινωνίας: 28210-84212, Fax: 28210-87898, 28210- 92287). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr