Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

170 προσλήψεις εποχικών στα ΕΛΤΑ (Ανατολική Αττική,Αθήνα,Πειραιάς)

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού προχωρούν τα ΕΛΤΑ αυτην την περίοδο. Δειτε παρακάτω τις προκηρύξεις που «τρέχουν» αυτες τις μέρες.


19 θέσεις εσωτερικής εκμετάλλευσης στα ΕΛΤΑ Αττικής

Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθµού δέκα εννέα (19) ατόµων ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στα Ταχυδροµικά Καταστήµατα: Αερολιµένα Αθηνών, Αναβύσσου, Αρτέµιδας, Αυλώνα, Καλυβίων Θορικού (δείτε περισσότερα εδω)

121 προσλήψεις διανομέων στα ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού εκατόν είκοσι ενός (121) ατόµων ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά (δείτε περισσότερα εδω)

30 προσλήψεις οδηγών στα ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριάντα (30) ατόµων ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά (δείτε περισσότερα εδω)